Spara eller donera stamceller

Privata navelsträngsblodbanker kontra offentliga navelsträngsblodbanker

Det är synd att inte ta tillvara på stamceller. Många föräldrar vill bevara sina barns navelsträngsblod för framtiden och skapa en viss trygghet. De ställer sig frågan ”ska stamceller sparas privat eller offentligt?”.

 

De offentliga navelsträngsblodsdonationerna

Nationella offentliga navelsträngsblodbanker sparar donerat navelsträngsblod, som kan användas till framtida donationer. Det donerade blodet listas anonymt i ett offentligt register. I Sverige har vi sedan 2006 en nationell navelsträngsblodbank som registrerar proverna i Tobias Registret.

Mer än hälften av de nationella donationerna uppfyller inte de stränga kriterierna för allogena stamcellstransplantat, exempelvis minsta antal celler. De är därför olämpliga för långfristigt bevarande. Detta navelsträngsblod kastas därför, eller används inom forskningen. I slutänden bevarar offentliga navelsträngsblodbanker av kvalitets-, kostnads- och resursskäl bara omkring en tredjedel av det donerade navelsträngsblodet. Många föräldrar är dessutom kritiska till att de vid donation till en offentlig blodbank inte får något meddelande om det donerade navelsträngsblodet kan sparas eller inte.

Siffror och fakta om navelsträngsbloddonationer i Tyskland

 

Donationer av navelsträngsblod kan ändå göras till en offentlig bank. Men det finns ingen garanti för att det donerade blodet vid behov kommer att kunna användas för familjens behov.

Till skillnad från vid privat sparande: Om navelsträngsblodet sparas hos en privat stamcellsbank som Vita 34 står stamcellerna till barnets eller familjens förfogande för senare användning.

 

Typer av stamcellstransplantationer

Donera eller spara: VitaPlusDonation underlättar beslutet

För bara några år sedan måste blivande föräldrar bestämma sig för en av de båda varianterna. Antingen spara privat eller donera offentligt. Tack vare alternativet VitaPlusDonation är det idag möjligt att göra båda. Att spara navelsträng-stamceller för sitt eget barn och att donera stamcellerna – den idealiska kombinationen av individuell omsorg och offentlig stamcellsdonation.

Med alternativet VitaPlusDonation medger föräldrarna att den anonymiserade vävnadstypen överlämnas till ett offentligt register. Liksom tidigare kontrolleras noga om navelsträngsblodet är lämpat för donation. Donationsanteckningen av de speciella HLA-typerna anges dessutom i Vita 34:s sparandecertifikat.

I stamcellsregistret kan läkare i hela världen söka HLA-typer från lämpliga donatorer för sina patienter. Vita 34 har för detta ändamål tillsammans med internationella partner grundat det offentliga stamcellsregistret  StemCellSearch och driver den internetanslutna portalen 365 dagar om året. Om läkare, patienter eller anhöriga hittar rätt vid sina sökningar, kan de ställa en fråga till Vita 34. Vita 34 länkar omgående vidare sökningen till föräldrarna till den potentiella stamcellsdonatorn. I sista hand beslutar de om deras barns stamcellsdeposition ska frisläppas för en allogen transplantation eller ej.

Vita 34-hybridmodell VitaPlusDonation kombinerar privat sparande med offentlig donation.

 

För övrigt … Beslutar sig föräldrarna för att hjälpa andra med sina barns stamceller, får de genom VitaPlusDonation tillbaka de pengar de lagt ut för lagringen hos Vita 34 plus ränta.

 

Vita 34 uppfyller höga krav på säkerhet och kvalitet

Den höga kvaliteten på Vita 34:s stamcellspreparat möjliggör även användning inom familjen. Det bekräftar Paul-Ehrlich-istitutet en institution under federala hälsoministeriet, som kontrollerar tillstånd för implantat och biomedicinska läkemedel, med sitt godkännande för Vita 34. Därför kan syskonbarn, föräldrar och far- och morföräldrar i nödfall använda det sparade navelsträngsblodet.

 

HLA – Som ett fingeravtryck:

Förkortningen HLA står för human leukocyter-antigen. Det rör sig om en grupp gener som är nödvändiga för immunsystemets funktion och är lika unika som människan själv. Man talar därför om en sorts genetiskt fingeravtryck.

Bara när HLA-typ för givare och mottagare överensstämmer, alltså att de nästan är genetiska tvillingar, kan en transplantation av stamceller och vävnad göras. Om inte HLA-typen stämmer, kommer kroppen stöta bort transplantatet.

Statistiskt sett har helsyskon 25 procents chans att HLA-typen för ett barn passar för ett annat barn. Med syskoninitiativet erbjuder Vita 34 därför en helt speciell tjänst.

Om ett svårt sjukt barn behöver en stamcellsbehandling och om det föds ett syskon i familjen, sparar Vita 34 navelsträngsblodet från den nyfödda gratis i fem år. Föräldrarna behöver bara ett intyg från den behandlande läkaren för det sjuka barnet, att behandlingen skulle kunna göras med stamceller från navelsträngen.